top of page

BYSTUEN I VELLING

Med Bystuen i Velling skaber vi et borger- og kunstnerdrevet kulturhus, hvor kulturen skaber sig selv via organiseret aktivitet.

Lokale børn, unge, voksne og seniorer mødes i et fællesskab omkring kunstneriske og håndværksmæssige aktiviteter. Vi mener, at det er lærerigt at bruge tid sammen på tværs af aldersgrænser.

Konceptet er at skabe “kunstnerisk medborgerskab” og at inddrage borgere fra alle samfundslag. I en 3-årig forsøgsordning ønsker vi at undersøge hvordan vi kan skabe et moderne Forsamlingshus, og hvad vi kan skabe af liv og sammenhængskraft i et samarbejde mellem lokalbefolkningen, professionelle lokalt-boende kunstnere og internationale besøgende kunstnere sammen.

Visionen er at huset er en æstetisk nydelse at træde ind i. Der er en stemningsfuld atmosfære som inspirerer til kreativitet og taler til sanserne. Derfor er der tænkt over lyset, farverne, duftene, lydene, materialerne. Mange aktiviteter vil være båret af det kunstneriske element på et professionelt plan, jeg laver socialt-engagerende kunstprojekter med bl.a. workshops i historiefortælling og performance. Komponist Niels Bjerg laver musikklub en gang om ugen. 

I samarbejde med organisationen Kunstneren Tæt På inviterer vi danske og internationale fler-disciplinære kunstnere, der arbejder i landdistrikter. De er med til at skabe nye fortællinger baseret på mennesker og landskab, som styrker den lokale identitet.

HVAD

Et borgerdrevet kulturhus med arbejdende kunstnere Niels Bjerg og Inge Agnete Tarpgaard

HVORNÅR

December 2023 - igangværende

bottom of page