top of page

KUNSTNEREN TÆT PÅ

Kunstneren tæt på har i 2023 modtaget støtte fra Region Midt til at fortsætte projektet i 3 år i samarbejde med 4 kommuner.
Vi arbejder nu i Pindstrup, Ansager, Velling, Vedersø og Thorsminde.
Nyt følger på hjemmesiden: kunstnerentaetpaa.dk

Formålet med pilotprojektet er

 

  1. at skabe kunstneriske værker af høj kvalitet som udspringer fra rurale områder og med lokal relevans, ved at involvere kunstnere som er nysgerrige på livet i et landdistriktsområde, og som vil arbejde med og ud fra eksisterende kulturer og ressourcer; Hvem bor der? Hvordan er vores liv? Hvad er vores historier? Hvad bekymrer os? Hvad drømmer vi om?
     

  2. at undersøge og beskrive hvordan kunst, kunstneriske processer, kunstnere og andre kulturaktører kan medvirke til at skabe bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Hvilke slags forskellige metoder anvender kunstnerne og arrangørerne? Og hvordan mødes og modtages disse af indbyggerne?
     

  3. at opsamle erfaringer fra tidligere projekter der er gennemført indenfor rammerne af Kultursamarbejdet Midt-Vest, og arrangere et internationalt seminar der vil sætte fokus på hvordan disse erfaringer, samt konklusioner fra KTP, kan bruges til at understøtte skabelsen af en bæredygtig infrastruktur, fremtidige kunstneriske projekter og udvikling i landdistrikter – både nationalt og internationalt.

 

Projektet finder sted i Vedersø og Vinderup i tæt samarbejde med kulturforvaltninger og helhedsplaner.

HVAD

Borgerinddragende kunst i landdistrikter

HVORNÅR

2023-2025.
Pilotprojekt i 2021.

HVEM

Henk Keizer og Inge Agnete Tarpgaard. Pilotprojekt sammen med Sara Strandby.

STØTTET AF

Støttet af Region Midtjyllands Kulturpulje, Kulturlaboratoriet ved Kulturaftale Midt- og Vestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur og Fritid, Holstebro Kommune Kultur og Fritid, Syddjurs Kommune Kultur og Fritid, Varde Kommune KLultur og Fritid.

bottom of page