top of page

Fotos: Liselotte Rydlund, Inge Agnete Tarpgaard, Eva Wendelboe Kuczynski, Ene Bissenbakker. 

SKILL SWOP i Hedehusene

I Skill Swop udveksler unge og ældre borgere færdigheder.
Deltagerne tilbyder at lære andre noget, de er gode til, og efterlyser færdigheder, de selv kan tænke sig at lære. Fx er nogen gode til at sms’e, har en særlig opskrift eller er god til ”at lægge ting bag sig". Færdighed-erne kan være praktiske, poetiske, brugbare eller sjove.
 

Målet er, at borgerne er med til at skabe nyt liv og nye relationer på tværs af forskellige dele af Hedehusene. Skill swop giver et indblik i en mulig verden: hvor borgere på tværs af alder, herkomst og tilhørsforhold kan gå trygge ned ad en velkendt gade og gi´ håndslag til hinanden, når deres veje krydses.
 

Deltagerne lærer deres færdigheder fra sig i performative showcases, på workshops og events. Huskunstnermødet dokumenteres og forankres i en ”færdigheds-bank” - et mobilt kartotek og en bog, som præsenterer de forskellige deltageres færdigheder, og som kan benyttes af børn og voksne frem i tiden.

Kartotekerne er placeret i Stationsbygningen, på Hedehusene Bibliotek og i Cirkuspavillionen i Charlottekvarteret.  

Med performancekunstner Vera Maeder, scenograf Eva Wendelboe Kuczynski, videokunstner Ene Bissenbakker og beboerne fra Hedehusene.

Socialt kunstprojekt

HVAD

HVOR

Hedehusene

HVORNÅR

August - december 2016

STØTTET AF

Huskunstnerordningen ved Statens Kunstfond, Høje Taastrup Kommunes Integrationspulje og Paragraf 79 pulje og den Boligsociale Helhedsplan for Charlottekvarteret.

SKILL SWOP i Velling

I efteråret 2017 blev Skill Swop gentaget i den vestjyske landsby, Velling. 
I samarbejde med 7. og 8. klasse fra Velling Friskole og lokale aktive seniorer faciliterede samme kunstner-hold et Skill Swop projekt. 

Der var Skill Swops indenfor bagning af te-birkes, begyndergolf, crosserløb, pastalavning, spansk undervisning, sociale medier, møbelbygning, standarddans, ukulele, guitar, vaniljekransebagning, cykellapning, hækling, kortspil, WII-undervisning, professorterning, hårkursus, yoga, brætspil, kartoffelpizzabagning, clay figure, lego mindstorm, løbehjulstricks og Vellings historie!

Tak til de åbne elever, de aktive seniorer, de involverede lærere Maria Secher Hansen og Birgitte Kallesøe samt skoleleder Peter Lindegaard. 

HVOR

Velling

HVORNÅR

November 2017

STØTTET AF

Huskunstnerord-ningen ved Statens Kunstfond, Ildsjælepuljen og Kultur og Fritidsudvalget ved Ringkøbing Kommune. 

bottom of page